[ChanBaek] [Fanfic | Edited] Vô đoan [Trường thiên]

by Mộc

Vô đoan | by 旧执人

Fic được edit chưa có sự cho phép của tác giả.

Thế giới này anh có thể lãng quên,

Nhưng những ký ức về em không bao giờ muốn đánh mất.

(At least I still love you – Super Junior M)

1.1  |  1.2  |  1.3  |  1.4  |  2.1  |  2.2  2.3

3.1  |  3.2  |  3.3  |  4.1  |  4.2

5.1  |  5.2  |  5.3  |  6.1  |  6.2

7.1  |  7.2  |  7.3  |  8.1  |  8.2  |  8.3

[ ]

 

Advertisements