FICLIST

by Mộc

• Sản phẩm ở đây đều vì mục đích phi lợi nhuận

• Vui lòng không mang ra ngoài

 

Edited Fic:

Vùi chôn năm tháng

Mã phu  1 | 2 | 3

Khúc quang

Ngày mưa 

Tôi gặp phải yêu tinh 1 | 2

Búp bê Muppet  1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 |10 

Tớ yêu cậu như vậy 

Bốn giờ rưỡi

Tôi yêu em

Búp bê

 Độc • Đau

Nhìn thấy em cười

Chua và Ngọt

 

Translated Fic:

Những điều bé nhỏ

 

Written Fic:

 

Đảo và hạt đậu biển

— • —

  

Trailer:   Tôi yêu em | by TheShineefx

 

Advertisements